STÄNG
Lär av svenska experter
Tillgänglig 365 dagar
Börja när du vill

Personuppgiftspolicy

Detta är personuppgiftspolicyn för Brillbee som är en tjänst (”Tjänst”, ”Tjänsten”) från Bonnierförlagen AB, med organisationsnummer 556023-8445 (”Bonnierförlagen AB”, ”vi”, ”oss”).

Senast reviderad 2019-04-04

 

 

1. Introduktion

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder av fyra huvudsakliga skäl som beskrivs mer utförligt nedan:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder;

 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster till våra användare;

 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer, till våra användare;

 • där vi har tillstånd från dig, eller på behovsbasis då vi har berättigade intressen, för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och sajter som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

 

2. Innehåll

 1. Introduktion

 2. Innehåll

 3. Personuppgifter vi samlar in

 4. Hur vi använder personuppgifter

 5. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

 6. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

 7. Cookies och liknande teknik

 8. Kundkonto

 9. Dina individuella rättigheter

 10. Säkerhet för dina personuppgifter

 11. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

 12. Vårt bevarande av personuppgifter

 13. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

 14. Kontakta oss

 15. Ändringshistorik

 

3. Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att vår Tjänst ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett Brillbee-konto, administrerar ditt användarkonto för Tjänsten, köper en produkt, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med vår Tjänst och våra produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra sajter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på din IP-adress så att vi kan anpassa vissa produkter efter din position.

 • Sociala nätverk, när du ger Brillbee åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.

 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.

Du kan göra val angående uppgifter som vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för ett få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Brillbee, dina val och de produkter och funktioner du använder. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
  Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, personnummer, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.

 • Demografiska data
  Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning.

 • Betalningsdata
  Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp.

 • Köphistorik
  Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.

 • Enhets- och användningsdata
  Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Brillbee och våra produkter. Vi samlar till exempel in information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du köper och de webbsidor du besöker. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen, vilket betyder data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till vår Tjänst. Det kan innefatta även information om operativsystem, också IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

 

4. Hur vi använder personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter av flera olika ändamål. Nedan finner du en genomgång av de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

Tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster
Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster
  Vi använder uppgifter för att utföra dina köp med oss och för att förse dig med våra produkter och tjänster som du har beställt, baserat på det avtal du har med oss.

 • Personligt anpassade tjänster
  Detta gäller då våra produkter och tjänster innehåller anpassade funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och din position. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.

 • Kundsupport
  Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja vår Tjänst.

 • Produktförbättring
  Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra siter för att förbättra relevansen för sökresultat, innehåll på siter och placering av relevant innehåll för dig på våra sajter.

 • Säkerhet
  Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att bekräfta programvarulicensers giltighet och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.

 • Affärsverksamhet/Business Intelligence
  Vi använder uppgifter med stöd av vår analysfunktion för att utveckla aggregerade analyser och business intelligence som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet, samt ta välgrundade beslut. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften.

Kommunikation
Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en tjänst eller produkt är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, uppdatera dig kring ett supportärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt.

Marknadsföring och reklam
Vi använder data du uppger vid registrering av användarkonto, samt data vi samlar in när du genomför köp och använder våra Tjänster och webbsajter för att ge dig relevant marknadsföring som du kan ha intresse av när du besöker vår sajt och prenumererar på vårt nyhetsbrev. Du har möjlighet att välja om du inte vill ta del av relevant marknadsföring genom att kontakta oss på [email protected]. Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsiter, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Övriga ändamål
Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

 

5. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt, och uppnå de övriga ändamål som beskrivs i avsnittet ovan.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Till exempel delar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller godkänt eller där vi har ditt tillstånd. Till exempel delar vi din betalningsinformation du uppger för ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter

 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,

 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Brillbee, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Brillbee kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att det på våra sajter kan förekomma länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicier skiljer sig från Brillbees. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

 

6. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter på vår sajt. Om du inte kan komma åt personuppgifter som samlas in av Brillbee kan du alltid kontakta oss via [email protected]. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

 

7. Cookies och liknande teknik

Brillbee använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur vår tjänst används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatsen.

Brillbee anser att du, genom att inte blockera cookies i din webbläsare, har samtyckt till de cookies som Brillbee använder på sina webbplatser.

Genom inställningar i din webbläsare kan du undvika att cookies sparas i din dator när du besöker våra webbplatser och du kan även ta bort cookies som redan finns. Om du väljer att blockera cookies i din webbläsare så kan webbplatsernas funktionalitet försämras på olika sätt eftersom cookies bl.a. används för funktionalitet och användarupplevelse. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com samt stänga av Google Analytics mätningen på alla webbplatser, läs mer här tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Brillbee​ – Håller användaren inloggad på kontosidan och visar webbplatsen på valt språk. 
Google Analytics​ – Används för att generera statistik om trafik och källor till trafiken på webbplatser och för att mäta konverteringar och försäljningar. 
Facebook​ – Används för att förbättra vår annonsering på Facebook och mäta konverteringen. 
Google Tag Manager​ – Använder cookies för styrning och implementering av script. Google Tag Manager är en tjänst med vars hjälp vi enkelt kan organisera script på våra webbsidor. 
Cloudinary​ – Används för att skala bilder så att visning går så snabbt som möjligt. 
HotJar​ – Används för att anonymt visualisera hur användare rör sig på vår webbplats.

 

8. Kundkonto

Skapa och använda ditt personliga Brillbee-konto 
När du skapar ett personligt användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågas vissa personliga data och vi kommer att tilldela dig ett unikt kund ID-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information.

Inloggning 
När du loggar in på ditt Brillbee-konto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid.

Inloggat läge 
När du är inloggad på ditt Brillbee-konto registrerar vi information om ditt kursbeteende samt information om dina köp.

 

9. Dina individuella rättigheter

Brillbee följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.

 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter för bl.a. behandling som sker enligt det berättigade intresset.

 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten ”Hur vi använder dina personuppgifter” och ”Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter” ovan. När vi överför personuppgifter från den Europeiska Unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Var vi sparar och behandlar personuppgifter” nedan.

 

10. Säkerhet för dina personuppgifter
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger i datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

 

11. Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Personuppgifter som samlas in av Brillbee lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Brillbee, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

 

12. Vårt bevarande av personuppgifter

Brillbee bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna? 
Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Finns det en automatiserad funktion, t.ex. i användarens kundkonto hos Brillbee, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personliga data när som helst? 
Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? 
I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har Brillbee antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?

 • För exempelvis information som rör ett onlinebeteende avidentifierar vi denna information, och cookie-ID:n och andra identifierare tas bort efter den tid som anges i aktuell cookie policy.

 • Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att vårt kundförhållande har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden väljer att avsluta sitt konto vid Brillbee och/eller ber om att få sina personuppgifter raderade.

 

Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod? 
I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

Har Brillbee juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? 
Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, trender, m.m. enligt vad som anges i avsnittet ”Hur vi använder personuppgifter”.

 

13. Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs under avsnittet Ändringshistorik. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Brillbee använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Brillbee skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 

14. Kontakta oss

Om du har en fråga om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att skicka ett mejl till [email protected]. Vi svarar på frågor inom 30 dagar.

Brillbee är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in via de produkter och tjänster som omfattas av denna personuppgiftspolicy. Våra kontaktuppgifter är:

Postadress
Brillbee
Bonnier Fakta/Bonnierförlagen AB
Org. nr 556023-8445
Box 3159
103 63 Stockholm, Sverige

Mejladress (generell)
[email protected]

 

15. Ändringshistorik
Maj 2018 
Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Peronuppgiftspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra Tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Peronuppgiftspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.